دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره‌های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

رضا حسین پور؛ غلامحسین رضایت؛ قربان صیادنقاب


2. نقش کارکردهای تعلیمی در ساخـت یابی حکایات مولانا (مطالعة موردی: حکایت درویش صاحب‌کرامات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

مهرداد اکبری گندمانی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


3. مؤلفه‌های ارشادگری، براساس تحلیل مضامین متون اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

جسین تقوی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ عباس عبادی