نویسنده = شهریار مرادی دهقی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی مهارت‌آموزی در مدارس متوسطه کشور

دوره 26، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 29-66

شهریار مرادی دهقی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ محبوبه خسروی