کلیدواژه‌ها = سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه تربیتی انتظار: رویکردی به نقش مدارس در تربیت نسل منتظر

دوره 27، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 97-112

رحمت اله مرزوقی؛ الهام راضی