کلیدواژه‌ها = تربیت معنوی
بررسی و تبیین مبانی، اهداف و اصول رویکرد معنوی به تربیت دینی از منظر علامه طباطبایی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 11-60

یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی جم؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ نرگس سجادیه


تحلیل برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه پنجم براساس میزان تأکید بر مؤلفه‌های تربیت معنوی ازمنظر امام خمینی(ره)

دوره 28، شماره 48، آبان 1399، صفحه 109-123

محمدجواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی