نویسنده = نجمه احمدآبادی آرانی
مبانی انسان‌شناختی از دیدگاه ملاصدرا و اصول تربیتی منتج از آن

دوره 28، شماره 46، اردیبهشت 1399، صفحه 145-167

نجمه احمدابادی آرانی؛ خسرو باقری؛ محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی


تحلیل رهیافت‌های تربیتی فمینیسم مدرن و پست‌مدرن و نقد آن برمبنای تعلیم‌وتربیت اسلامی

دوره 26، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 35-52

نجمه احمدآبادی آرانی؛ عباس شکاری؛ حمید احمدی هدایت


نقد آرای ایمانوئل کانت و ملا احمد نراقی با تأکید بر تربیت اخلاقی

دوره 24، شماره 30، خرداد 1395، صفحه 31-54

نجمه احمدابادی ارانی؛ آزاد محمدی؛ طاهره جلالوند؛ رهنما اکبر


نقدنظام تربیتی مبتنی بر فلسفه سارتر با تأکید بر آرای شهید مطهری

دوره 23، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 83-106

مهدی سبحانی نژاد؛ علی عبداله یار؛ نجمه احمدآبادی آرانی


تبیین ماهیت انسان از دیدگاه اسلام و غرب و عوامل تربیت دینی

دوره 21، شماره 20، آذر 1392

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ فاطمه اشرفی؛ آزاد محمدی


تبیین آرای تربیتی ملا احمد نراقی

دوره 21، شماره 18، خرداد 1392

نچمه احمدآبادی نراقی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما