نرخ پذیرش مقالات
 
تعداد مقالات ارسال شده:     3,112
تعداد مقالات رد شده:           2,591
تعداد مقالات پذیرفته شده:   374     
درصد پذیرش:                       12
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری:            15  
اطلاعات نشریه
براساس آخرین بررسی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از نظر کیفیت حائز رتبه Q1 گردیده است.

سال آغاز انتشار: 1390
اعتبار نشریه: 
علمی - پژوهشی
نوع مقالات قابل انتشار: 
پژوهشی
وضعیت انتشار: 
چاپی و الکترونیکی
دوره انتشار:
فصلنامه
زبان نشریه: 
فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی:
تعلیم و تربیت اسلامی
نوع داوری: 
داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری:
یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: 
APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیکی نشریه: iej@ihu.ac.ir
 
این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم:

شماره جاری: دوره 31، شماره 60، مهر 1402 (فصلنامه پاییز ) 

مرزگشایی مفهوم قرآنی تربیت: در تکاپوی ارائه تبیینی بدیع از تربیت قرآنی

صفحه 231-252

فرزانه علیزاده؛ معصومه السادات حسینی میرصفی؛ محمد رضا شیرازی


ابر واژگان