اطلاعات نشریه
براساس آخرین بررسی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از نظر کیفیت حائز رتبه Q1 گردیده است.

سال آغاز انتشار: 1390
اعتبار نشریه: 
علمی - پژوهشی
نوع مقالات قابل انتشار: 
پژوهشی
وضعیت انتشار: 
چاپی و الکترونیکی
دوره انتشار:
فصلنامه
زبان نشریه: 
فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی:
تعلیم و تربیت اسلامی
نوع داوری: 
داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری:
حداکثر 2 ماه
روش مأخذنویسی: 
APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
همکاری با انجمن علمی: انجمن علمی تعلیم و تربیت اسلامی
آدرس پست الکترونیکی نشریه: iej@ihu.ac.ir
نوع مجوز: CC BY
 

نکات مهم:

شماره جاری: دوره 32، شماره 62، فروردین 1403 (فصلنامه بهار) 

طراحی الگوی شایستگی مدیران دوره دوم آموزش متوسطه

صفحه 139-168

محمدحسین ظرافتی؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت


ابر واژگان