نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 2,357
تعداد مقالات رد شده 1,976
تعداد مقالات پذیرفته شده 239
درصد پذیرش 10

 

 

 نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی در آخرین رتبه بندی نشریات ISC موفق به کسب رتبه Q1 گردیده است.


سال آغاز انتشار: 1390
اعتبار سابق نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: تعلیم و تربیت اسلامی 
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  یک تا شش ماه                                                                                                                                                                 تناوب انتشار:فصلنامه (سه ماه یک بار)
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: iej@ihu.ac.ir  
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

 نکات مهم:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  • فرم مشخصات نویسندگان
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه IeWMj و رایانامه iej@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
شماره جاری: دوره 28، شماره 47، تابستان 1399 

1. ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم‌وتربیت اسلامی

صفحه 5-32

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مجتبی الهی خراسانی


2. مفهوم شناسی محیط در قرآن کریم و نقش تربیتی آن

صفحه 33-62

زهرا عسکرپور؛ محمد نجفی؛ رضا علی نوروزی


8. بررسی ابعاد تربیت نرم در آموزه های اسلامی

صفحه 183-202

سید ابراهیم مرتضوی؛ معصومه پور اصغری؛ مجتبی انصاری مقدم


ابر واژگان