اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

مدیریت رسانه و منابع انسانی استادیار، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

civilica.com/p/290937/
mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

civilica.com/p/178926/
beheshtiatu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد نبی زاده

فلسفه مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)

civilica.com/p/361738/
kpnabizdihu.ac.ir

کارشناس نشریه

کوثر زراعتی

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

kpnabizdihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

civilica.com/p/368034/
hnedaeeyahoo.com

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

civilica.com/p/178926/
beheshtiatu.ac.ir

دکتر رضاعلی نوروزی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~r.norouzi/
r.norouziedu.ui.ac.ir
0000-0003-2040-9586

دکتر احمد سلحشوری

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

ped.atu.ac.ir/fa/page/4219/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
ah.salahshooriatu.ac.ir

دکتر سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

civilica.com/p/186384/
nosratpanahihu.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزا محمدی

فلسقه تعلیم و تربیت استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

prof.shahed.ac.ir/cv/mirzamohamadi/
mirzamohammadishahed.ac.ir
0000-0002-2239-9388

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

علوم تربیتی(فلسفه تطبیقی) استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fei.ac.ir/bakhtiari/
h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌اسلام)، تهران، ایران

civilica.com/p/330874/
mohammadvaezmousavichmail.ir
0000-0002-2606-0816

h-index: "Scopus:10 Google Scholar:18"  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر فراز عبدالله

استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه دمشق

abdollah.fyahoo.com

دکتر ابراهیم المصری

استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه دمشق

almesri.agmail.com

دکتر محمد شیخ حمود

استاد دانشکده روان شناسی دانشگاه دمشق

mohammad.khyahoo.com