اخبار و اعلانات

Transfer and upload all university publications on Sina-web system

Transfer and loading of all university publications on Sina-web system In order to implement the scientific transformation and spiritual excellence plan of Imam Hossein University and the ease of access of professors, researchers and students to knowledge resources, all university publications were transferred and uploaded on Sina-Web system. 

مطالعه بیشتر

انتقال و بارگذاری کلیه نشریات دانشگاه بر روی سامانه سیناوب

انتقال و بارگذاری کلیه نشریات دانشگاه بر روی سامانه سیناوب در راستای اجرای طرح تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام و سهولت دسترسی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم به منابع دانشی، کلیه نشریات دانشگاه برروی سامانه سینا وب منتقل و بارگذاری شد. لینک خبر:انتقال و بارگذاری کلیه نشریات دانشگاه بر روی سامانه سیناوب

مطالعه بیشتر