اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 73
تعداد عدم پذیرش 569

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 389
تعداد مشاهده مقاله 214503
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 174945
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 10 %