طراحی الگوی مدیریت علوی برای تربیت مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 پیام نور

3 امام حسین علیه السلام

چکیده

مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از اثرگذارترین عوامل در اداره عمومی کشور هستند. طراحی نظامی که بتوان این طبقه از مدیران کشور را بر اساس آن تربیت کرد، یکی از دغدغه‌های جدی اداره عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام الگوی کاملی در تبیین ارزشهای اسلامی و الگویی مبتنی بر مبانی دینی است؛ لذا سیره علوی علیه‌السلام مهمترین منبعی است که از آن برای این مهم بهره‌برداری شده است. در این پژوهش با روش تحلیل مضمون، مضامین مرتبط در سیره استخراج، و با الگو‌سازی ساختاری تفسیری، الگوی مطلوب از سیره علوی استخراج و ارائه شده است. از نظر کارشناسان اجرایی و علمی در اعتباربخشی الگو استفاده شده است. از مجموع 329 شناسه استخراج شده از منابع علمی و 687 مضمون استنباط شده از شناسه‌ها، نتایج حاکی است که عناصر اصلی الگو عبارت است از: حاکم اسلامی، زمینه تربیت، خانواده، سازمان، مردم و تربیت‌شونده. هر یک از این مضمونهای اصلی سازمان‌دهنده الگو از مضمونهای فرعی و عناصری جزئی‌تر تشکیل شده است که گسترش نظری نظام را ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

S

 1. آمدی، عبدالواحد (1389). غررالحکم و دررالکلم. محمد علی انصاری. چ هفتم. قم: مؤسسه انتشاراتی امام عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف.
 2. ابن أبی الحَدید، عزِّالدِّین أبی‌حَامد عَبدالحَمید بن هبَة اللهَ (1426). شَرح نهجُ البَلاغَة. الجُزء الاوّلُ إلی الجزء الثامن عشر. بغداد: دارالکتاب العربی.
 3. ارفع، سیدکاظم (1371). سیره عملی اهل‌بیت حضرت فاطمه(ع). چ چهارم. تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی.
 4. الاحمدی المیانجی، علی (1426). مکاتیب الأئمه(ع)، مکاتیب الامام علی(ع). الجزء الاول و الثانی. قم: دارالحدیث.
 5. خمینی، روح الله (1379). صحیفه امام. چ سوم. تهران: بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی رحمه الله.
 6. باقری، خسرو (1390). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
 7. دشتی، محمد (1379). ترجمه نهج‌البلاغه. قم: مشرقین.
 8. جعفری، مصطفی (1377). بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در موقعیت مدیران ارشد سازمان‌های دولتی استان زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم.
 9. جمعی از نویسندگان (حجج اسلام محمود فتحعلی، دکتر مجتبی مصباح، دکتر حسن یوسفیان) (1390). فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
 10. جمعی از نویسندگان (1389). اسوه‌های مدیریت و فرماندهی، زیست‌نامه فرماندهان صدر اسلام. قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
 11. جمعی از نویسندگان (1380). دانشنامه امام علی(ع). چ دهم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 12. حجتی، محمدباقر (1358). اسلام و تعلیم و تربیت. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 13. خان‌صنمی (صبوری)، شعبان (1378). خاطرات امیرمؤمنان(ع). چ ششم. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 14. دانایی فرد، حسن (1387). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران: انتشارات سمت.
 15. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. چ سوم. تهران: انتشارات صفار.
 16. ذاکری، علی‌اکبر (1384). سیمای کارگزاران علی بن ابیطالب(ع). چ دوم. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 17. شریف‌القرشی، باقر (1430). موسوعه سیره اهل بیت(ع)، الامام علی بن ابیطالب(ع). الجزء الثالث. الطبعه الاولی. قم: دارالمعروف للتباعه و النشر، مؤسسه کتاب عام الولایه.
 18. ری‌شهری، محمد؛ طباطبایی‌نژاد، سید محمود؛ طباطبایی، سید محمدکاظم (1390). سیاست‌نامه‌ امام‌علی(ع). ترجمه مهدی مهریزی. چ دوم (ویرایش دوم). قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
 19. خامنه‌ای، سید علی (1390). انسان 250 ساله. چ ششم. تهران: مؤسسه صهبا.
 20. زارعی متین، حسن (1379). مدیریت منابع انسانی. قم: بوستان کتاب.
 21. عالم‌زاده نوری، محمد (1387). تربیت و روانشناسی اخلاق. هفته نامه پگاه حوزه. ش 239.
 22. عالمی دامغانی (1368). شاگردان مکتب ائمه(ع). ج 1 و 2. قم: بوستان کتاب.
 23. عباس‌نژاد، محسن (1389). سیره مدیریتی امام علی(ع). مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.
 24. عبداللهیان، زینب (1391). اولویت‌بندی شاخص‌های مهارتی مدیران کارآفرین در جهاد دانشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران. پژوهشکده فنی.
 25. علی‌آبادی، مهدی (1388). معیارهای ارزیابی مدیران عالی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. دانشکده مدیریت.
 26. علی‌اکبری، حسن (1389). مدیریت علوی (حکمت‌ها وآموزه‌های مدیریتی عهدنامه مالک اشتر). چ اول. قم: انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
 27. کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک (1370). روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و علمی). ترجمه عبدالحسین نیک-گهر. بهار، فرهنگ معاصر، تهران.
 28. لطیفی، میثم (1383). شناسایی و وزن‌دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع). دانشکده مدیریت.
 29. مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، سالهای 1368 تا 1386.
 30. مرکز آموزش مدیریت دولتی، دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی (1389). قانون مدیریت خدمات کشوری. تهران: مدیریت چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 31. منتظر قائم، اصغر (1380). نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت(ع). قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 32. میرزایی حکیم قشلاقی، حسن (1383). ویژگی‌های آرمانی مدیران و کارگزاران حکومتی در نهج‌البلاغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.
 33. ناظم‌زاده قمی، سید اصغر (1387). اصحاب امام علی(ع). ج 1 و 2. قم: بوستان کتاب.
 34. نظری منفرد، علی (1388). تاریخ اسلام ـ امام علی امیرالمؤمنین(ع) از حکومت تا شهادت. چ سوم. تهران: انتشارات جلوه کمال.
 35. نیکزاد، محمود (1371). کلیات فلسفه تعلیم و تربیت. تابستان. تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
 36. والتون، جان (1388). پرورش راهبردی منابع انسانی. ج 1 و 2. ترجمه ناصر میرسپاسی و داریوش غلام‌زاده. چ دوم. تهران: انجمن مدیریت منابع انسانی در ایران.
 37. ویکی پدیا
 38. یوگل، گری (1382). مدیریت و رهبری در سازمان‌ها. ترجمه محمد ازگلی، قاسم قنبری. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام.
 39. Thakkar, Jitesh; Deshmukh, S.G.; Gupta A.D.; Shankar, Ravi (2007): Development of a balanced scorecard: An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP), International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56 No. 1, pp. 25-59.
 40. https://translate.google.comwww.
 41. http://www.irandoc.ac.ir
 42. http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6439/7217/88694