اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری در مأموریتهای تربیتی سپاه

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در میان همۀ نهادهای جامعه، تعلیم و تربیت، نهادی بنیادی و اساسی است که نقش منحصر به فردی دارد و تمام نهادهای اجتماعی دیگر به آن وابسته است. تعلیم و تربیت، رسالت اصلی انبیاست، و این خود نشاندهنده جایگاه مهم و غیر قابل انکار نهاد تعلیم و تربیت در سعادت و پیشرفت هر جامعه به سمت آرمان‌های خود است. ادارۀ تربیت پاسداریِ سپاه عهده‌دار تربیت پاسدارانی است که مأموریت اصلی آنها دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است. طراحان دوره‌ها و طرح‌های تربیتی سپاه، به موازات این کار و به‌منظور تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت در سپاه اقدامات فراوانی انجام داده‌اند. این پژوهش به بررسی اصول تعلیم و تربیت در مأموریتهای تربیتی سپاه ـ از جمله طرح صادقین که موضوع این تحقیق است ـ پرداخته است. هدف مقاله، بررسی و استخراج اصول تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری در مأموریتهای تربیتی سپاه است. تحقیق از نظر ماهیت، کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی، و از لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی است. منابع این تحقیق بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری است. نتایج پژوهش، نشان داد که اصول تعلیم و تربیت مورد نظر مقام معظم رهبری در سه حیطۀ اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی باید در "طرح صادقین" گنجانده شود و مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

S

 1. افخمی اردکانی، محمدعلی؛ بهشتی، سعید (1386). تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه. س 2. ش 4: 39 ـ 7.
 2. امام خامنه‌ای، سید علی (1393). نرم افزار حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)، ویرایش دوم.
 3. باقری، خسرو (1389). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. ج اول. چ 18. تهران: انتشارات مدرسه.
 4. بانکی‌پور فرد، امیرحسین ؛ قماشی، احمد (1380). تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری. تهران: نشر تربیت اسلامی.
 5. تقی‌پور ظهیر، علی (1386). اصول و مبانی آموزش و پرورش. چ سوم. تهران: دانشگاه پیام نور.
 6. جمعی از نویسندگان (1387). فلسفۀ تعلیم و تربیت. چ دهم. قم: انتشارات اسلامی.
 7. شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
 8. شکوهی‌یکتا، محسن (1377). تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی و روشها). تهران: شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران.
 9. شکوهی، غلامحسین (1378). تعلیم و تربیت و مراحل آن. چ 20. مشهد: به نشر.
 10. شریعتمداری، علی (1392). اصول تعلیم و تربیت. چ 23. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. شهبازی، زلیخا (1388). تبیین مبانی، اصول و روشهای تربیت اجتماعی در اسلام از منظر قرآن و نهج‌البلاغه.
 12. جوهری، زهرا (1390). اصول و مبانی تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404.
 13. حسینی‌زاده، سیدعلی؛ شرفی جم، محمدرضا (1392). نقد و بررسی اصول تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال از دیدگاه اسلام. تعلیم و تربیت اسلامی. س 21. ش 18: 50 ـ 25.
 14. حیدری، سمیرا؛ زیبا کلام، فاطمه (1387). بررسی دیدگاه ابن سینا در باب تعلیم و تربیت، مبانی، اصول، اهداف، محتوا، روش. روانشناسی و علوم تربیتی. س 38. ش 3: 113 ـ 89.
 15. رزمجو، حسین (1380). مبانی تربیت و اخلاق.
 16. صمدی، معصومه؛ دوایی، مهدی؛ اقبالیان، طاهره (1392). مبانی، اصول و روشهای تربیت اخلاقی مقاله در سیره پیامبر و اهل بیت علیهم‌السلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. س 2. ش 16: 64 ـ 37.
 17. کشاورز، رقیه (1390). اصول و شیوه‌های تربیت انسان در سوره مبارکه انعام. فصلنامه قرآنی کوثر. ش 41: 63 ـ 40.
 18. مسعودی، هما (1379). بررسی مبانی و اصول تربیتی در سیره‌ انبیا در قرآن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصول دین.
 19. مشایخی، شهاب‌الدین (1390). اصول تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام. مجله حوزه و دانشگاه. ش 77.
 20. مطهری، مرتضی ( 1376). تعلیم و تربیت در اسلام. چ 28. قم: انتشارات صدرا.
 21. ملکی، حسن (1387). تعلیم و تربیت اسلامی دیدگاه شهید مطهری. فصلنامه مصباح ـ تعلیم و تربیت اسلامی. س 13. ش 50.
 22. ندائی، هاشم (1374). نگاهی گذرا به مبانی تعلیم و تربیت در رئالیسم اسلامی. فصلنامه مصباح. ش 15: 16 ـ 7.
 23. نیازی، فتاح (1375). بررسی اصول، اهداف و روشهای تربیت از دیدگاه قرآن.