طراحی مدل زیرفرایند جذب در فرایند تربیتی سازمان‌های ایمان‌محور (موردمطالعه: مؤسسه فرهنگی بهشت منتظران موعود تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی (پژوهشگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

2 دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران (پژوهشگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

چکیده

یکی از خلأهای موجود در حوزه تربیتی کشور، مشخص‌نبودن فرایندهای تربیتی در سازمان‌های ایمان‌محور است، زیر فرایند جذب اولین و حساس‌ترین مرحله تربیتی در سازمان‌های ایمان‌محور می‌باشد. براین‌اساس پژوهش حاضر درپی این سؤال اساسی است که زیرفرایند جذب در سازمان‌های ایمان‌محور دارای چه ابعاد و مؤلفه‌هایی است؟ پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و در آن  از راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. با بررسی نظام‌مند داده‌ها، مؤلفه‌های مؤثر در فرایند جذب به سازمان‌های ایمان‌محور براساس مدل پارادایمی تبیین شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد فرایند جذب در سازمان‌های ایمان‌محور دارای سه رکن انسانی (مربیان و کادر تربیتی)، ساختاری (برنامه‌ها، قواعد و ارتباطات) و معنویت می‌باشد. می‌توان گفت درصورتی که سازمان‌های ایمان‌محور عوامل احصاشده را به‌صورت هماهنگ و جامع اجرا نمایند، در مرحله جذب به موفقیت دست می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a sub-recruitment model in the educational process of faith-based organizations (Case Study: Cultural Institute of Paradise Promised Promoters of Tehran)

نویسندگان [English]

  • alireza pahlavansharif 1
  • babak hamidia 2
1 Corresponding Author: Ph.D. in Human Resource Management at Allameh Tabataba'i University (Researcher at Imam Sadiq University, Ali)
2 Graduated from Ph.D. in Management of Higher Education in Tehran University (researcher at Imam Sadegh University, Ali)
چکیده [English]

One of the gaps in the educational field of the country is the distinctness of educational processes in faithful organizations, under the process of attracting the first and most sensitive stage of education in faith-based organizations. For this reason, the present research is based on this fundamental question: what are the dimensions and components of absorption in faith-based organizations? The present study is qualitative and uses the data-base theorization strategy. By systematically examining the data, the effective components of the attraction process were explained to the faithful organizations based on the paradigmatic model. The results of the research show that the process of absorption in faith-based organizations has three pillars of humanity (instructors and educational staff), structural (programs, rules, and communications) and spirituality. It can be said that if faithful organizations carry out the coordinated and coordinated factors, they will achieve success at the stage of attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trusted organization
  • Educational process
  • Data base
  • Attraction
  • Cultural organization
ابن‌منظور (1413ق)، لسان‌العرب، چ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
امامی، سیدمجتبی (1385)، کشف پرسش‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی تئوری‌های تغییر سازمان (با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) تهران.
باقری، خسرو (1386)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.
ثنایی، مهدی (1391)،  طراحی چارچوب مفهومی خط‌مشی‌گذاری عمومی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) تهران.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1390)، کاربرد راهبرد پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امو رمساجد (1393)، مسجد، کودک و نوجوان، فروغ مسجد 9، کتاب سال مرکز رسیدگی به امور مساجد.
رهبر، ‌احسان (1391)، مفهوم‌پردازی سازمان‌های ایمان‌محور و بررسی نقش آنها در توسعه خدمات اجتماعی: تبیین نقش عقلانیت هنجاری، اسلام و مدیریت، شماره 1: 78 – 104.
شعبانی ورکی، بختیار (1377)، درآمدی بر مراحل تربیت در قرآن کریم، مطالعات میان‌رشته‌ای، مطالعات اسلامی، شماره 39 و 40: 79 تا 104.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390)الف، سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390)ب،‌ سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
علم‌الهدی، جمیله (1388)، نظریه اسلامی‌تعلیم‌وتربیت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
غلام قوام‌آبادی، محمد؛ مرتضوی‌نژاد، سیدمهدی؛ نوروزی، سمیه؛ جوادی، مجتبی؛ نانی، سعید و عبدلحسین‌زاده، محمد (1394)، تدوین مدل نظام‌مند مرجعیت علمی در جمهوری اسلامی ایران براساس بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی -  پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، 18، ش 1: 5-37.
فتحعلی، محمود و مصباح، مجتبی (1391)، فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی: زیر نظر آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، تهران: نشر تشکّل فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).
فرزند وحی، جمال و حیدرنژاد، ‌طاهره (1392)، مراحل تربیت از دیدگاه قرآن، سنت و علم روان‌شناسی،‌ علوم قران و حدیث، سال پنجم، ‌شماره 17: 101-122.
فلاحی، کیومرث (1388)، بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش‌وپرورش، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
قائمی، علی (1370)، پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان، چ چهارم، تهران: امیری.
لطیفی، میثم (1392)، انضباط تعالی‌بخش در سازمان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
نجاتی، محمدمهدی (1389)، مشی صالحبن، مشهد: کتابدار توس.