طراحی مدل زیرفرایند جذب در فرایند تربیتی سازمان‌های ایمان‌محور (موردمطالعه: مؤسسه فرهنگی بهشت منتظران موعود تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی (پژوهشگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

2 دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران (پژوهشگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

چکیده

یکی از خلأهای موجود در حوزه تربیتی کشور، مشخص‌نبودن فرایندهای تربیتی در سازمان‌های ایمان‌محور است، زیر فرایند جذب اولین و حساس‌ترین مرحله تربیتی در سازمان‌های ایمان‌محور می‌باشد. براین‌اساس پژوهش حاضر درپی این سؤال اساسی است که زیرفرایند جذب در سازمان‌های ایمان‌محور دارای چه ابعاد و مؤلفه‌هایی است؟ پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و در آن  از راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. با بررسی نظام‌مند داده‌ها، مؤلفه‌های مؤثر در فرایند جذب به سازمان‌های ایمان‌محور براساس مدل پارادایمی تبیین شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد فرایند جذب در سازمان‌های ایمان‌محور دارای سه رکن انسانی (مربیان و کادر تربیتی)، ساختاری (برنامه‌ها، قواعد و ارتباطات) و معنویت می‌باشد. می‌توان گفت درصورتی که سازمان‌های ایمان‌محور عوامل احصاشده را به‌صورت هماهنگ و جامع اجرا نمایند، در مرحله جذب به موفقیت دست می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


ابن‌منظور (1413ق)، لسان‌العرب، چ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
امامی، سیدمجتبی (1385)، کشف پرسش‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی تئوری‌های تغییر سازمان (با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) تهران.
باقری، خسرو (1386)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.
ثنایی، مهدی (1391)،  طراحی چارچوب مفهومی خط‌مشی‌گذاری عمومی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) تهران.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1390)، کاربرد راهبرد پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امو رمساجد (1393)، مسجد، کودک و نوجوان، فروغ مسجد 9، کتاب سال مرکز رسیدگی به امور مساجد.
رهبر، ‌احسان (1391)، مفهوم‌پردازی سازمان‌های ایمان‌محور و بررسی نقش آنها در توسعه خدمات اجتماعی: تبیین نقش عقلانیت هنجاری، اسلام و مدیریت، شماره 1: 78 – 104.
شعبانی ورکی، بختیار (1377)، درآمدی بر مراحل تربیت در قرآن کریم، مطالعات میان‌رشته‌ای، مطالعات اسلامی، شماره 39 و 40: 79 تا 104.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390)الف، سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390)ب،‌ سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
علم‌الهدی، جمیله (1388)، نظریه اسلامی‌تعلیم‌وتربیت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
غلام قوام‌آبادی، محمد؛ مرتضوی‌نژاد، سیدمهدی؛ نوروزی، سمیه؛ جوادی، مجتبی؛ نانی، سعید و عبدلحسین‌زاده، محمد (1394)، تدوین مدل نظام‌مند مرجعیت علمی در جمهوری اسلامی ایران براساس بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی -  پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، 18، ش 1: 5-37.
فتحعلی، محمود و مصباح، مجتبی (1391)، فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی: زیر نظر آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، تهران: نشر تشکّل فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).
فرزند وحی، جمال و حیدرنژاد، ‌طاهره (1392)، مراحل تربیت از دیدگاه قرآن، سنت و علم روان‌شناسی،‌ علوم قران و حدیث، سال پنجم، ‌شماره 17: 101-122.
فلاحی، کیومرث (1388)، بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش‌وپرورش، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
قائمی، علی (1370)، پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان، چ چهارم، تهران: امیری.
لطیفی، میثم (1392)، انضباط تعالی‌بخش در سازمان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
نجاتی، محمدمهدی (1389)، مشی صالحبن، مشهد: کتابدار توس.