تربیت زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی با‌ تأکید ‌بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانش‌آموخته دکتری فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه خوارزمی

چکیده

تمدن­سازی، فرایندی پیچیده، زمان­مند و متأثر از عوامل گوناگون است که برای محقق‌شدن آن، پشتوانه­های مادی و معنوی بسیاری لازم است. دراین‌میان، آنچه اهمیت می­یابد، چگونگی تحقق تمدن است. ازهمین­رو، هدف پژوهش حاضر، تبیین تربیت زمینه­ساز تمدن نوین اسلامی باتأکیدبر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد. روش پژوهش، تحلیلی و استنتاجی است. یافته­ها نشان داد که ازجمله مؤلفه­های احصاشده­ تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) عبارتند از: معنویت، علم­گرایی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، وحدت­گرایی، پیشرفت، مجاهدت مداوم و پویایی فرهنگ. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تربیت مبتنی‌بر اسناد تحولی کشور، با اثرگذاری بر مؤلفه­های تمدن نوین اسلامی، زمینه را برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training as Paving the Way for the Modern Islamic Civilization: Emphasis on the Views of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Faramarz Muhammadi Pooya 1
  • Sina Turkashvand 2
1 Corresponding author: assistant professor at the Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University
2 PhD in the philosophy of education, Kharazmi University
چکیده [English]

Reaching to civilization is a complex, time-consuming, and multi-faceted process requiring profound material and spiritual support. Meanwhile, what matters is how civilization can be realized. Hence, this research is intended to explain the type of training required for the establishment of modern Islamic civilization with emphasis on the idea of ​​the Supreme Leader. This is an analytical inferential research. The findings signified that the components of the realization of the modern Islamic civilization from the Supreme Leader's point of view include: spirituality, scientism, ethics, rationality, justice, unity, progress, continuous struggle and dynamism of culture. The results also indicated that the training based on the developmental documents of the country, paves the way for the realization of the modern Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern Islamic civilization
  • views of the Supreme Leader
  • training system
قرآن کریم.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن‌بن‌محمد (1375)، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
اسلامی ندوشن، محمدعلی (1371)، فرهنگ و شبه‌فرهنگ، تهران: یزدان.
اکبری، مرتضی و رضایی، فریدون (1394)، واکاوی شاخصه­های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، 3 (5): 107 ـ 85..
امام خمینی، سیدروح الله (1371)، چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
امام خمینی، سیدروح‌الله (1385)، ولایت‌فقیه: حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
امرائی، حسن (1388)، مهندسی سیاست، تهران: شوکا.
باقری، خسرو (1384)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، جلد اول، تهران: انتشارات مدرسه.
 بانکی­پور، امیرحسین و قماشچی، احمد (1380)، تعلیم‌وتربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: تربیت اسلامی.
جان‌احمدی، فاطمه (1388)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات نشر معارف.
جعفری، محمدتقی (1373)، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
جعفری، محمدتقی (1378)، تاریخ از دیدگاه امام علی(ع)، تهران: تنظیم و نشر آثار علامه جعفری.
خامنه­ای، سیدعلی (1397)، بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران. 22/11/1397.
خامنه­ای، سیدعلی (1392)، سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش.10/02/1392.
خامنه­ای، سیدعلی،  مجموعه بیانات. (برگرفته از سایت، www.khamenei.ir).
خواجه­سروی، غلامرضا؛ فتحی، محمدجواد و اسفندیار، محمد (1393)، مؤلفه­های اصلی تمدن­سازی انقلاب اسلامی (باتأکیدبر نقش عقلانیت، معنویت و علم­گرایی)، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی. 3(11): 34 ـ 1.
داوری اردکانی، رضا (1379)، تمدن و تفکر غربی، تهران: ساقی.
روح الامینی، محمود (1379)، زمینه فرهنگ­شناسی، تهران: عطار.
سجادی، سیدمهدی (1384)، کثرت­گرایی فرهنگی، هویت و تعلیم‌وتربیت (تبیین و ارزیابی)، اندیشه­های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، 1(1): 38 ـ 25.
سعیدی روشن، محمدباقر (1393)، شاخص­های تمدن اسلامی براساس آموزه­های قرآن کریم، مجله آموزه­های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 2(19): 82  ـ 61.
سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391)، تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390)، تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش.
 سند نقشه جامع علمی کشور (1389)، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سهمرانی، اسعد (1369)، اندیشمندان مصلح، ترجمه صادق آینه­وند، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شریعتی، علی، تاریخ تمدن، ج 2، تهران: چاپخش، بی­تا.
شکرانی، یاسین و تمدن، حمیدرضا (1395)، واکاوی نقش قرآن کریم و تعلیم‌وتربیت اسلامی در تمدن­سازی، مجموعه مقالات همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی: 37 ـ 1.
شکوهی، غلامحسین (1369)، مبانی و اصول آموزش‌وپرورش، مشهد: آستان قدس رضوی.
طباطبائی، محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه گروه مترجمان، تهران: بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبائی.
طبرسی، فضل‌بن‌حسن (1389)، ترجمه تفسیر مجمع‌البیان، ترجمه علی صحت، تهران: فراهانی.
فرمهینی فراهانی، محسن و خاری آرانی، مجید (1394)، تربیت دینی زمینه­ساز تمدن نوین اسلامی، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد: 511 ـ 498.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390)، تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش.
مستودارد، لوتروپ (1320)، امروز با مسلمین یا عالم نو اسلام، جلد اول، ترجمه سیداحمد مهذب، تهران: طبع کتاب.
معین، محمد (1367)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
نقیب­زاده، میرعبدالحسین (1390)، نگاهی به نگرش­های فلسفی سده بیستم، تهران: انتشارات طهوری.
ولایتی، علی‌اکبر (1384)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ترجمه محسن تلاشی، تهران: نشر علم.
هانتینگتون، ساموئل (1387)، برخورد تمدن­ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه علی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
دوره 28، شماره 46
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1399
صفحه 103-124
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1398
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1399