شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی ‌‌ایرانی- اسلامی به‌منظور ارتقاء فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش بر اساس روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 نویسنده مسئول: استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی ‌‌ایرانی- اسلامی به‌منظور ارتقاء فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش بر اساس روش دلفی بود. جهت شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی ‌‌ایرانی-اسلامی از روش تحلیل مضامین که روشی کیفی است استفاده شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان و شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی رشته علوم تربیتی در دانشگاه‌های شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. لذا تعداد 15 نفر از اساتید، خبرگان و متخصصان  حوزه‌ی علوم تربیتی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که بر اساس منابع اسلامی سبک زندگی اسلامی ‌ایرانی شامل ابعاد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی و علمی می‌شود. جهت اعتبارسنجی مدل تحقیق از روش دلفی استفاده شد. در دور اول پرسشنامه با 65 شاخص در اختیار خبرگان قرار گرفت یافته‌های مرحله‌ی اول دلفی نشان داد که شاخص‌های فراهم نمودن زمینه ارائه نظرات متفاوت در عرصه‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان، توانمند کردن مدارس و مراکز آموزشی برای برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان و کاهش خطرپذیری‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری آموزشی حذف شدند. در مرحله‌‌ی دوم آزمون دلفی خبرگان تمام شاخص‌های مدل برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش ایران را تائید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of the Iranian-Islamic Lifestyle in Order to Promote the Activities of the Association of Parents and Teachers of Education Based on the Delphi technique

نویسندگان [English]

 • Tayebeh sadat Shahamiri 1
 • Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi 2
 • Jahanbakhsh Rahmani 3
 • Zohreh Saadatmand 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
2 Corresponding Author, Full Professor, Department of Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor of Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the components of the Iranian-Islamic lifestyle in order to improve the activities of the Association of Parents and Teachers of Education based on the Delphi technique. To identify the components of the Iranian-Islamic lifestyle, the method of content analysis, which is a qualitative method, was used. The statistical population of the study was experts and included all faculty members in the field of educational sciences in Tehran universities in the academic year 2019-2020. Therefore, 15 professors, experts and specialists in the fields of philosophy of education, educational psychology, educational management and curriculum planning were selected using purposive sampling. The research findings showed that according to Islamic sources, the Iranian-Islamic lifestyle includes moral, social, economic, biological and scientific dimensions. Delphi method was used to validate the research model. In the first round, a questionnaire with 65 indicators was provided to the experts. And educators and risk reduction in educational investment were eliminated. In the second stage of the Delphi test, the experts confirmed all the indicators of the model of programs and activities of the Association of Parents and Educators of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian-Islamic Lifestyle
 • Parents and Teachers Community
 • Program
 • Activity
قرآن کریم
آقاپور رضا، (1395)، بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث، رساله دکتری، استاد راهنما سید علی‌اکبر ربیع، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات.
اخلاقی حلیمه، (1395)، مبانی و الگوهای رفتاری مطلوب سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما سید حسین شرف‌الدین، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشکده علوم اسلامی.
اسمعیلی طاهره، (1395)،  پیامدهای آموزشی مشارکت والدین در انجمن اولیا و مربیان، تهران‌‌‌‌: انتشارات موجک.
ابن‌بابویه، (1378ق)، عیون اخبار الرضا، تصحیح مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان.
ابن طاووس، (1387)، علی بن موسی فلاح السائل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و اللیلة، قم: چاپ غلامحسین مجیدی.
بنانی ملیحه، (1398)، مطالعه‌ای با عنوان نقش شاخص‌های اجتماعی اقتصادی مؤثر در سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد پژوهی: اصفهان، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی.
بنائیان سفید محمد، (1395)، واکاوی مفهومی سبک زندگی اسلامی – ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات، مجله مدیریت فرهنگی، 9(30): 90-59.
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، (1390)، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تهران.
حیدر پور حسن، (1393)، تبیین فلسفی سبک زندگی اسلامی-ایرانی بر مبنای الگوی حیات طیبه و ارزیابی جایگاه آن در راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
دشتی محمد، (1379)، ترجمه نهج‌البلاغه، قم: کوثر.
رستمی روح‌انگیز، (1393)، بررسی اثربخشی فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان در مدارس ابتدایی شهر تهران،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رستمی نسب عباسعلی، (1388)، فلسفه تربیتی ائمه اطهار علیهم‌السلام، کرمان: دانشگاه باهنر.
رضایی ابراهیم، جعفری احمد، صادقی محمد، (1394)، زمینه شناسی سبک زندگی ایرانی-اسلامی، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایران پیشرفت.
رضوی عبدالحمید، (1391)، شوراهای انجمن اولیا و مربیان‌‌‌‌: واکاوی یک تجربه بعد از سه سال، فصلنامه خانواده و پژوهش، شماره 4، صص 123-146.
رئیسی وانانی حسین، عیوضی غلام حسن، (1391)، رسانه و نقش خانواده در تولید ملی. مجله رسانه و خانواده،
زارع زهرا، عظمتی محمدرضا، (1396)، بررسی نقش انجمن اولیا و مربیان در اثربخشی آموزشی، تهران: انتشارات آواز.
شجاعی زینب، (1392)، سبک زندگی والدین و فرزندان در خانواده ازمنظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.  دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
شریفی احمد حسین، (1392)، سبک زندگی ‌‌اسلامی-ایرانی، تهران: آفتاب توسعه.
شعبانی زهرا، (1393)، تبیین رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان مدارس کشور، مجله خانواده و پژوهش، 11(2): 88-69.
فاضل قانع حمید، (1391)، سبک زندگی دینی و نقش آن در کار و فعالیت جوانان، فصلنامه جوان و رسانه، شماره ششم، صص 63-36.
فاضلی محمد، (1392)، مصرف و سبک زندگی، قم‌‌‌‌: انتشارات صبح صادق.
فقیهی علی‌نقی، بهار، (1392)، رابطه تربیت دینی کودک باسبک زندگی اسلامی، پژوهش‌نامه تربیت تبلیغی، ش 1، قم: پژوهشکده باقرالعلوم.
گیدنز آنتونی، (1392)، تجدد و تشخص‌‌‌‌: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران‌‌: نشر نی.
مجلسى محمدباقر، (1392)، بحارالانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
محمدی ری‌شهری محمد، (1388)، تحکیم خانواده از نگاه قرآن، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
مهدوی کنی محمد سعید، (1387)، مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی، 1(1) 199-230.
مهدی ئی زکیه، (1393)، سبک زندگی در محیط خانه ازمنظر آیات و روایات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما محمدعلی رضایی، دانشگاه معارف اسلامی قم.
Ajay, D. (2019). The Impact of Healthy Lifestyle Intervention Program on Healthy Lifestyle Awareness Dietary Habits Physical Activity Level and Fitness Test Scores of School Children.
Dery-Chaffin, M.)2020(. Parental Involvement in Title I Schools‌‌‌‌: Examining Perspectives of Parents and Teachers (Doctoral dissertation, Arizona State University).
Everson, B., Mackintosh, K. A., McNarry, M. A., Todd, C., & Stratton, G. (2019). Can wearable cameras be used to validate school-aged children’s lifestyle behaviours? Children6(2), 20.
Loewen, O. K., Maximova, K., Ekwaru, J. P., Faught, E. L., Asbridge, M., Ohinmaa, A., & Veugelers, P. J. (2019). Lifestyle behavior and mental health in early adolescence. Pediatrics, 143(5), e20183307.
Plasker, E. (2007). The 100 Year Lifestyle: Dr. Plasker's Breakthrough Solution for Living Your Best Life-Every Day of Your Life!. Simon and Schuster.
Silinskas, G., & Kikas, E. (2019). Parental involvement in math homework: Links to children’s performance and motivation. Scandinavian Journal of Educational Research, 63(1), 17-37.
Wang, C., La Salle, T. P., Do, K. A., Wu, C., & Sullivan, K. E. (2019). Does parental involvement matter for students’ mental health in middle school?. School Psychology, 34(2), 222.
Yarian, S., & Fateme, N. (2019). Explaining Students' Islamic Lifestyle and Mental Health based. Medical Education, 3(3), 21-27.
دوره 30، شماره 54
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1401
صفحه 179-213
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401