دوره و شماره: دوره 30، شماره 54، اردیبهشت 1401 (فصلنامه بهار ) 
طراحی الگوی مفهومی تربیت مبتنی بر دیدگاه امام ‌رضا (ع)

صفحه 141-178

رابعه هراتی؛ علیرضا محمودنیا؛ اکبر صالحی؛ سوسن کشاورز


ماهیت معنویت اسلامی با رویکرد تربیتی

صفحه 239-278

غلامحسین رضایت؛ احمد غلامعلی؛ فاطمه رضایت


تبیین اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر

صفحه 303-326

فاطمه بندلی زاده؛ صادق رضایی؛ محسن ایمانی