نویسنده = مرزبان ادیب منش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توان اجرایی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدیران و استادان

دوره 25، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 101-134

مرزبان ادیب منش؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد رضا نصراصفهانی