نویسنده = محمدحسین رجبی دوانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مدیریت علوی برای تربیت مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 77-108

حسین عرب اسدی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ محمدحسین رجبی دوانی؛ محمدتقی امینی