کلیدواژه‌ها = سرسختی روانشناختی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر عمل به باورهای مذهبی بر تاب آوری و سرسختی روانشناختی در بین طلاب علوم دینی

دوره 23، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 131-147

حمیدرضا ایمانی فر؛ علیرضا آقایوسفی؛ مجید صفاری نیا


2. بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان

دوره 19، شماره 12، پاییز 1390

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان؛ محسن گل محمدیان؛ بهنام فعلی