دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی‌بر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

صفیه ایری؛ معصومه باقرپور


2. مبانی تربیت اخلاقی در نظریه انسان شناسی شهید مطهری(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

معصومه مدور؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید بهشتی


3. تبیین مراحل تربیت عقلانی مبتنی‌بر مراتب نفس ازمنظر ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

رضاعلی نوروزی؛ مریم براتی


4. بررسی تطبیقی مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

مجید خاری آرانی؛ اکبر رهنما؛ مهدی سبحانی نژاد


5. مسائل تربیت دینی در فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

پرستو مصباحی جمشید


6. تحلیل برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه پنجم براساس میزان تأکید بر مؤلفه‌های تربیت معنوی ازمنظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

محمدجواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی


7. بررسی اثربخشی آموزش قصه‌های قرآنی بر رشد اخلاقی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

بهبود یاری قلی؛ مهدیه خانی خسروشاهی


8. بررسی جایگاه تربیت اخلاقی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی؛ مطالعه‌ای از نوع تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

میمنت عابدینی بلترک


9. مبانی خدا شناسی مولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی (اصول و روش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

رمضان جهانداری؛ سیدحمیدرضا علوی؛ احمد امیری خراسانی