کلیدواژه‌ها = مبانی انسان شناختی
«مبانی انسان شناختی علّامه حسن زاده آملی و اصول تربیت اجتماعی منتج از آن»

دوره 31، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 299-336

سیدصدرالدین شریعتی؛ روح اله حسن زاده؛ سعید بهشتی؛ احمد سلحشوری


بررسی و تبیین مبانی، اهداف و اصول رویکرد معنوی به تربیت دینی از منظر علامه طباطبایی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 11-60

یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی جم؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ نرگس سجادیه