نویسنده = مهدی سبحانی نژاد
طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 151-199

محمود امیدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی نایینی


نقدنظام تربیتی مبتنی بر فلسفه سارتر با تأکید بر آرای شهید مطهری

دوره 23، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 83-106

مهدی سبحانی نژاد؛ علی عبداله یار؛ نجمه احمدآبادی آرانی


بررسی تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه

دوره 21، شماره 18، خرداد 1392

مهدی سبحانی نژاد؛ اکبر رهنما؛ احمدعلی بهرام