نویسنده = محمد رحمانی گورجی
بررسی جایگاه فعالیت و کنشگری در نظام تربیتی صالحین بسیج

دوره 28، شماره 46، اردیبهشت 1399، صفحه 53-76

محمد رحمانی گورجی؛ محمد مهدی باقریان؛ وحید مهدوی


نقش مربی در تربیت بر اساس مبانی ملاصدرا

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 5-23

محمد رحمانی گورجی؛ عباس شیخ شعاعی