نویسنده = محمدرضا شرفی جم
بررسی و تبیین مبانی، اهداف و اصول رویکرد معنوی به تربیت دینی از منظر علامه طباطبایی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 11-60

یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی جم؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ نرگس سجادیه


تحلیل مفهوم، مبانی، اهداف و اصول عدالت تربیتی ازمنظر شهید مطهری

دوره 26، شماره 41، اسفند 1397، صفحه 5-28

سید کاظم شمس مفرحه؛ شهین ایروانی؛ محمدرضا شرفی جم؛ بهبود یاری قلی


الگوی تربیت اخلاقی اسلامی با محوریت کرامت نفس

دوره 22، شماره 23، شهریور 1393

محمد شهریاری؛ محمدرضا شرفی


نقد و بررسی اصول تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال از دیدگاه اسلام

دوره 21، شماره 18، خرداد 1392

سیدعلی حسینی زاده؛ محمدرضا شرفی جم


وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت

دوره 20، شماره 17، اسفند 1391

ام البنین (فاطمه) حسین زاده؛ محمدرضا شرفی؛ فاطمه زیباکلام؛ خسرو باقری