نویسنده = عباس عباس پور
طراحی الگوی شایستگی مدیران دوره دوم آموزش متوسطه

دوره 32، شماره 62، فروردین 1403، صفحه 139-168

محمدحسین ظرافتی؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت


تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی مهارت‌آموزی در مدارس متوسطه کشور

دوره 26، شماره 41، اسفند 1397، صفحه 29-66

شهریار مرادی دهقی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ محبوبه خسروی


حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگیهای معلم دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 30، خرداد 1395، صفحه 139-167

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور