کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
کاربرد خیال در تربیت بر اساس مبانی صدرایی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 61-88

سید مهدی میرهادی


مبانی انسان‌شناختی از دیدگاه ملاصدرا و اصول تربیتی منتج از آن

دوره 28، شماره 46، اردیبهشت 1399، صفحه 145-167

نجمه احمدابادی آرانی؛ خسرو باقری؛ محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی


نقش مربی در تربیت بر اساس مبانی ملاصدرا

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 5-23

محمد رحمانی گورجی؛ عباس شیخ شعاعی