نویسنده = احمد رضا نصراصفهانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توان اجرایی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدیران و استادان

دوره 25، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 101-134

مرزبان ادیب منش؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد رضا نصراصفهانی


2. رویکرد اسلامی به هنر و برنامه‌های درسی هنری در آموزش عالی

دوره 24، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 9-28

ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود


3. رویکرد معنوی و برنامه ریزی درسی

دوره 19، شماره 13، زمستان 1390

علی قاسم پور دهاقانی؛ احمد رضا نصر اصفهانی