نویسنده = عباس عباسپور
تعداد مقالات: 3
1. تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی مهارت‌آموزی در مدارس متوسطه کشور

دوره 26، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 29-66

شهریار مرادی دهقی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ محبوبه خسروی


2. حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگیهای معلم دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 30، بهار 1395، صفحه 139-167

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور