کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه تربیتی و اخلاقی لذت در اندیشه وحیانی

دوره 28، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 203-230

مهدی طاهریان


2. تحلیل جایگاه خودگردانی در سند بنیادین تحول آموزش‌ و پرورش

دوره 27، شماره 42، بهار 1398، صفحه 161-185

راضیه بدیعیان؛ محمد نجفی؛ محمدحسین حیدری


3. اصول و روش های تربیتی مسئولیت پذیری در آموزه های اسلامی

دوره 26، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 153-177

فاطمه داداشی کلایی؛ حجت صفار حیدری؛ حکیمه السادات شریف زاده


4. برنامه درسی انسان گرایانه و تبیین مؤلفه های اساسی آن از منظر تعالیم اسلامی

دوره 23، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 7-34

سیده صدیقه عسگری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ فریدون شریفیان