کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جایگاه خودگردانی در سند بنیادین تحول آموزش‌ و پرورش

دوره 27، شماره 42، بهار 1398، صفحه 161-185

راضیه بدیعیان؛ محمد نجفی؛ محمدحسین حیدری


2. اصول و روش های تربیتی مسئولیت پذیری در آموزه های اسلامی

دوره 26، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 155-180

فاطمه داداشی کلایی؛ حجت صفار حیدری؛ حکیمه السادات شریف زاده


3. برنامه درسی انسان گرایانه و تبیین مؤلفه های اساسی آن از منظر تعالیم اسلامی

دوره 23، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 7-34

سیده صدیقه عسگری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ فریدون شریفیان