کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
اصول تربیتی استدلال عقلانی مبتنی‌بر آموزه‌های قرآنی

دوره 29، شماره 51، مرداد 1400، صفحه 5-31

منا افضلی قادی؛ سوسن کشاورز


طراحی الگوی تربیت اجتماعی در قرآن کریم برای پیشگیری از بزهکاری دانش‌آموزان

دوره 29، شماره 51، مرداد 1400، صفحه 65-93

لیلا شیخ سفلی؛ حسن رضا رفیعی؛ صادق رضایی


الگوی مفهومی آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز در آیینه قرآن کریم با نظر به تفسیر المیزان

دوره 29، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 33-58

سلمان رضوان خواه؛ سوسن کشاورز؛ اکبر صالحی؛ محسن فرمهینی فراهانی


حوزه معنایی تربیت براساس واژ گان جانشین در قرآن کریم

دوره 29، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 59-81

زینب روستایی؛ زهرا ابراهیمی


تدوین بسته آموزشی تفکر انتقادی براساس داستان‌ها و تمثیل‌های قرآن کریم برای دوره کارشناسی

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 123-151

جمیله اخوان ملایری؛ محمد سیفی؛ علیرضا فقیهی


فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم

دوره 25، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 79-100

زینب محمدزاده؛ کیوان صالحی