نویسنده = حسن ملکی
تعداد مقالات: 4
1. تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی مهارت‌آموزی در مدارس متوسطه کشور

دوره 26، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 29-67

شهریار مرادی دهقی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ محبوبه خسروی


2. حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگیهای معلم دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 30، بهار 1395، صفحه 139-167

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور


3. تربیت عقلانی از منظر علامه جعفری و پیامدهای تربیتی آن

دوره 23، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 29-48

عارف پور محمودی؛ حسن ملکی