دوره و شماره: دوره 26، شماره 38، بهار 1397 (871) 
1. انسان‌شناسی حافظ و دلالت‌های آن در تربیت

صفحه 5-27

محمدرضا مددی ماهانی؛ سید حمیدرضا علوی؛ محمدرضا صرفی؛ مراد یاری دهنوی


2. کارکردهای تربیت عقلانی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

صفحه 29-53

محمدجعفر رضایی؛ رضا علی نوروزی؛ مجتبی سپاهی


5. بررسی فلسفه مرگ و دلالت‌های تربیتی آن بر سبک زندگی

صفحه 105-143

اعظم طاهرخانی؛ سوسن کشاورز؛ اکبر صالحی؛ برخورداری رمضان


6. واکاوی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری تربیت دینی دانش‌آموزان

صفحه 145-169

فاطمه عابدی؛ مرتضی منادی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ علیرضا کیامنش