کلیدواژه‌ها = قرآن
آثار تربیتی تعامل با قرآن کریم با رویکرد مخاطب محوری

دوره 31، شماره 61، دی 1402، صفحه 17-50

محمد نبی زاده؛ محمود نبی زاده؛ محمد رضا بهزادی


تبیین مدل مفهومی رابطه زبان و تفکر براساس قرآن و استخراج دلالت های تربیتی آن برای پرورش فکری کودکان

دوره 31، شماره 61، دی 1402، صفحه 109-148

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ علی ستاری؛ سیده جمیله علم الهدی؛ هادی بهرامی احسان


تعیین راهبردهای ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن

دوره 29، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 109-134

لیلا خسروی مراد؛ زهرا فیضی؛ زهرا نقی زده؛ مهدی فیض


مفهوم شناسی محیط در قرآن کریم و نقش تربیتی آن

دوره 28، شماره 47، مرداد 1399، صفحه 33-62

زهرا عسکرپور؛ محمد نجفی؛ رضا علی نوروزی


تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش‌آموزان و تبیین مؤلفه‌های آن ازمنظر قرآن

دوره 27، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 113-143

رویا عبداله پور؛ محمد رضا سرمدی؛ ذبیح پیرانی؛ محمد سیفی