نویسنده = غلامحسین رضایت
طراحی الگوی شایستگی مدیران دوره دوم آموزش متوسطه

دوره 32، شماره 62، فروردین 1403، صفحه 139-168

محمدحسین ظرافتی؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت


ماهیت معنویت اسلامی با رویکرد تربیتی

دوره 30، شماره 54، اردیبهشت 1401، صفحه 239-278

غلامحسین رضایت؛ احمد غلامعلی؛ فاطمه رضایت


طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره‌های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی

دوره 27، شماره 44، آبان 1398، صفحه 25-57

رضا حسین پور؛ غلامحسین رضایت؛ قربان صیادنقاب