کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی طرح ولایت از منظر تربیت ارزش‌ها

دوره 30، شماره 56، آذر 1401، صفحه 281-315

محمد هادی مروجی طبسی؛ صادق کریم زاده؛ فاطمه وجدانی


بررسی هویت انقلابی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم

دوره 30، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 11-34

سیروس محمودی؛ محمود شرفی؛ حمیدرضا ایمانی فر