دوره و شماره: دوره 29، شماره 50، خرداد 1400 (فصلنامه بهار) 

مقاله پژوهشی

بررسی حقیقت علم در وجود‌شناسیِ معرفتِ حکمت متعالیه و استنباط مدلول‌های تربیتی آن

صفحه 5-32

محمد شهریاری؛ سعید بهشتی؛ طیبه ماهروزاده؛ محسن ایمانی


الگوی مفهومی آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز در آیینه قرآن کریم با نظر به تفسیر المیزان

صفحه 33-58

سلمان رضوان خواه؛ سوسن کشاورز؛ اکبر صالحی؛ محسن فرمهینی فراهانی


معناشناسی تربیت اسلامی مبتنی‌بر متن مقاتل در واقعه عاشورا

صفحه 83-108

مریم محمدی؛ روح الله کریمی خویگانی؛ مهدی محمودی


تعیین راهبردهای ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن

صفحه 109-134

لیلا خسروی مراد؛ زهرا فیضی؛ زهرا نقی زده؛ مهدی فیض


نقش‌های آموزگاران در آموزش دین

صفحه 207-229

مریم شریفی دروازه؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


تبیین روش تربیت اخلاقی کودک در هفت سال دوم ‌براساس تعالیم اسلامی

صفحه 279-299

اصغر نیکومنش؛ مهشید ایزدی؛ حجت الله رفیعی شمس آبادی؛ نجمه وکیلی