دوره و شماره: دوره 29، شماره 52، آبان 1400 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

تضاد و تفاوت در تربیت مبتنی بر گفت‌وگو با نظر به دیدگاه‌های ملاصدرا

صفحه 5-34

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ علیرضا صادق زاده؛ بختیار شعبانی ورکی


تحلیل جایگاه تربیت‌معلم در گفتمان‌های حاکمیت سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 129-154

رضا حق ویردی؛ برخورداری رمضان؛ سوسن کشاورز؛ علیرضا محمودنیا


واکاوی مؤلفه‌های هویت‌یابی در نظریه انسان به‌منزله عامل

صفحه 185-214

فاطمه رهبری؛ حکیمه السادات شریف زاده؛ میمنت عابدینی بلترک


طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی

صفحه 291-313

مرتضی حاجی زاده؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی‌اکبر جهانی؛ علی‌اکبر ایزدی فرد