دوره و شماره: دوره 28، شماره 49، بهمن 1399 (فصلنامه زمستان) 
سبک زندگی انسان معنوی ازمنظر اسلام

صفحه 181-203

محمد نوبخت؛ زهره اسماعیلی؛ حمید ملکی


پژوهش درباب رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه

صفحه 205-232

پروین میرزاپور تیزخراب؛ ادریس اسلامی؛ کمال آفانی