دوره و شماره: دوره 28، شماره 48، پاییز 1399 
1. مبانی تربیت اخلاقی در نظریه انسان شناسی شهید مطهری(ره)

صفحه 5-30

معصومه مدور؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید بهشتی


5. تحلیل برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه پنجم براساس میزان تأکید بر مؤلفه‌های تربیت معنوی ازمنظر امام خمینی (ره)

صفحه 109-123

محمدجواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی


9. مبانی خدا شناسی مولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی (اصول و روش‌ها)

صفحه 189-213

رمضان جهانداری؛ سیدحمیدرضا علوی؛ احمد امیری خراسانی