دوره و شماره: دوره 31، شماره 61، دی 1402 (فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

آثار تربیتی تعامل با قرآن کریم با رویکرد مخاطب محوری

صفحه 17-50

محمد نبی زاده؛ محمود نبی زاده؛ محمد رضا بهزادی


ابعاد خردمندی از دیدگاه قرآن‌کریم و اصول تربیتی منتج از آن

صفحه 51-82

خسرو باقری نوع پرست؛ حمیده تجملیان؛ سیدعلیرضا افشانی؛ سعید وزیری


تبیین مدل مفهومی رابطه زبان و تفکر براساس قرآن و استخراج دلالت های تربیتی آن برای پرورش فکری کودکان

صفحه 109-148

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ علی ستاری؛ سیده جمیله علم الهدی؛ هادی بهرامی احسان


شناسایی و تبیین مولفه های زیبایی شناسی برنامه درسی بر مبنای مثنوی معنوی

صفحه 175-206

میکائیل علی پور؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ علیرضا صادقی؛ محمد حسن حسن زاده نیری


صورت‌بندی روش‌های مواجهه با اندیشه‌های برون‌دینی در آثار اندیشمندان تربیت اسلامی

صفحه 239-268

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مجتبی الهی خراسانی