کلیدواژه‌ها = تربیت اخلاقی
کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

دوره 31، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 271-298

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی؛ محمد رضا نیستانی


طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 30، شماره 57، بهمن 1401، صفحه 151-199

محمود امیدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی نایینی


بررسی تطبیقی جایگاه دیگرگزینی در نظریه تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری

دوره 29، شماره 51، مرداد 1400، صفحه 121-158

محمدمهدی صالحی؛ مهدی اخوان؛ سعید بهشتی؛ احمد سلحشوری


پژوهش درباب رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه

دوره 28، شماره 49، بهمن 1399، صفحه 205-232

پروین میرزاپور تیزخراب؛ ادریس اسلامی؛ کمال آفانی


بررسی تطبیقی مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و لویناس

دوره 28، شماره 48، آبان 1399، صفحه 63-86

مجید خاری آرانی؛ اکبر رهنما؛ مهدی سبحانی نژاد


فراشناختی به تربیت اخلاقی کودک ازمنظر اهداف و اصول براساس اندیشه تربیتی ابن‌سینا

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 53-69

ناهید حیدری؛ سعید بهشتی؛ علی دلاور؛ محسن ایمانی


تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 93-121

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ ابراهیم مولوی؛ عباسعلی سلمانی؛ محمد الوندی


تربیت اخلاقی علامه طباطبایی (ره) با تأکید بر مبانی، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی

دوره 27، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 57-76

ابوالقاسم برادران؛ محمد حسنی؛ محمد داودی؛ علی ستاری


تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و هربارت

دوره 25، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 5-28

گلناز عالم گردخطبه سرا؛ کامران جباری؛ قاسم محمدیاری


تبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با تاکید بر تربیت اخلاقی از دیدگاه حکمای اسلامی و صاحبنظران طب سنتی ایران

دوره 23، شماره 28، آذر 1394، صفحه 35-66

مرضیه یثربی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ مجید اصغری؛ حسین خیراندیش


الگوی تربیت اخلاقی اسلامی با محوریت کرامت نفس

دوره 22، شماره 23، شهریور 1393

محمد شهریاری؛ محمدرضا شرفی