آثار تربیتی تعامل با قرآن کریم با رویکرد مخاطب محوری

دوره 31، شماره 61، دی 1402، صفحه 17-50

محمد نبی زاده؛ محمود نبی زاده؛ محمد رضا بهزادی


طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره‌های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی

دوره 27، شماره 44، آبان 1398، صفحه 25-57

رضا حسین پور؛ غلامحسین رضایت؛ قربان صیادنقاب


طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی تربیت‌بدنی سپاه

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 25-51

ناصر حسن زاده؛ سیاوش نصرت پناه؛ مصطفی آجورلو


تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزش‌وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی‌بر تعلیم‌وتربیت اسلامی)

دوره 27، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 27-55

سید جلال موسوی خطیر؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ احمد فضائلی


تربیت عقلانی از منظر علامه جعفری و پیامدهای تربیتی آن

دوره 23، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 29-48

عارف پور محمودی؛ حسن ملکی


شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی بر اساس تفسیر تسنیم

دوره 25، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 29-55

ساره احمدی؛ حسن ملکی؛ حمید پارسانیا؛ محسن آیتی؛ عباس عباسپور


کارکردهای تربیت عقلانی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 26، شماره 38، خرداد 1397، صفحه 29-53

محمدجعفر رضایی؛ رضا علی نوروزی؛ مجتبی سپاهی


تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی مهارت‌آموزی در مدارس متوسطه کشور

دوره 26، شماره 41، اسفند 1397، صفحه 29-66

شهریار مرادی دهقی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ محبوبه خسروی


نقد آرای ایمانوئل کانت و ملا احمد نراقی با تأکید بر تربیت اخلاقی

دوره 24، شماره 30، خرداد 1395، صفحه 31-54

نجمه احمدابادی ارانی؛ آزاد محمدی؛ طاهره جلالوند؛ رهنما اکبر


طرحواره (مدل) شبکه‌ ارتباطی تربیت محور مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران

دوره 24، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 31-66

حامد فروزان؛ سید رضا نقیب السادات؛ هادی خانیکی؛ سیدمحمد مهدی زاده


اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری در مأموریتهای تربیتی سپاه

دوره 25، شماره 36، آذر 1396، صفحه 31-52

سیاوش نصرت پناه؛ هاشم ندایی؛ میترا امیری


مهدویت در آینه تربیت

دوره 28، شماره 46، اردیبهشت 1399، صفحه 31-52

اعظم زرقانی


مفهوم شناسی محیط در قرآن کریم و نقش تربیتی آن

دوره 28، شماره 47، مرداد 1399، صفحه 33-62

زهرا عسکرپور؛ محمد نجفی؛ رضا علی نوروزی


تبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با تاکید بر تربیت اخلاقی از دیدگاه حکمای اسلامی و صاحبنظران طب سنتی ایران

دوره 23، شماره 28، آذر 1394، صفحه 35-66

مرضیه یثربی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ مجید اصغری؛ حسین خیراندیش


تحلیل رهیافت‌های تربیتی فمینیسم مدرن و پست‌مدرن و نقد آن برمبنای تعلیم‌وتربیت اسلامی

دوره 26، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 35-52

نجمه احمدآبادی آرانی؛ عباس شکاری؛ حمید احمدی هدایت


بررسی آثار تربیتی «خوف و رجا» از دیدگاه اسلام با تأکید بر قرآن‌ کریم

دوره 29، شماره 52، آبان 1400، صفحه 35-77

عباسعلی رستمی نسب؛ مراد یاری دهنوی؛ عارفه پورحیدری


بررسی تطبیقی ایده دانش فضیلت بنیان در اندیشه اسلام و غرب و کاربردهای تربیتی آن

دوره 28، شماره 49، بهمن 1399، صفحه 39-62

شبنم سالار؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد شفیق اسکی؛ رضا شیخه


بررسی تأثیر راهبردهای حل مسئله بر رشد شاخصهای تربیت دینی از دیدگاه معلمان

دوره 25، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 45-68

مهران عزیزی محمودآباد؛ کورش رستمی مسنی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری